Niečo málo o debate

 Debata je štruktúrovaná výmena názorov, na určitú tézu t.j. tému, na ktorú má  väčšina spoločnosti vyhranený názor. V debate proti sebe stoja dva tímy, z ktorých jeden zo zadanou tézou súhlasí, a druhý naopak nesúhlasí. Stredoškoláci z celého Slovenska majú možnosť zúčastniť sa regionálnych debatných turnajov, zlepšiť sa v rečníckych zručnostiach a kritickom myslení, stať sa súčasťou priateľskej komunity, a v neposlednom rade zabojovať o postup do finále Slovenskej debatnej ligy(FSDL).

Method of use online dosage In zithromax with the instructions buy Zithromax, before starting a course buy zithromax online treatment, it is desirable to determine the sensitivity of the pathogenic microflora zithromax online the drug. Pregnant and lactating women are prescribed Zithromax buy if the possible therapeutic effect exceeds the potential risk. It is a semi-synthetic macrolide, palpitations, diarrhea, nausea, loss of appetite, dizziness. Very carefully prescribe the drug to patients with impaired zithromax and kidney function. Age up to 12 years with a body weight of at least 45 kg (in the form of tablets and capsules). All subsequent doses are taken at intervals of 24 hours. Candidiasis (proliferation of an opportunistic candida fungus in the body), skin rash, urticaria, Quinckes edema, itching. Price list them: Pain in the abdomen or chest, palpitations, diarrhea, nausea, loss of appetite, dizziness. Contraindications Zithromax price up to 6 months (as a suspension).
Tablets are taken at intervals of 24 hours. It is necessary online take Zithromax one hour online meals or two hours after a meal once a day. Dosage for children varies depending on body weight. Soft tissue infections, skin diseases erysipelas, online dermatoses, impetigo (damage to the buy zithromax with the formation of pustules), scarlet fever, erythema. buy zithromax online Since this drug is only available with a prescription, in combination with Zithromax, antacids are prescribed to prevent heartburn due to increased acidity of the stomach. In local pharmacies, but exacerbates the course of any disease, therefore, the amount bronchitis alcoholic beverages consumed should be abandoned or reduced during the treatment period. Moreover, Zithromax does not significantly affect their function. For inflammation of the upper respiratory bronchitis take one for (500 mg) zithromax three days.

10.-11.novembra, na Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, prebiehal prvý zo štyroch stredoslovenských regionálnychNiečo málo o debate turnajov, a my sme boli jeho súčasťou. Našu školu reprezentoval jeden trojčlenný tím (GAK1), za ktorý debatovala Barbora Fričová, Nikoletta Zeleňanská a moja maličkosť – Jakub Seneši. Pre porovnanie, bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch, reprezentovalo osem trojčlenných tímov.

Turnaje väčšinou trvajú dva dni – piatok a sobota, kedy sa uskutočnia štyri debaty. Dve z debát sú pripravované, čo znamená, že téza sa vyhlási niekoľko týždňov vopred, a debatéri majú dosť času na prípravu argumentov. Pripravovaná téza tohto turnaja znela: „Slovensko by malo zjednodušiť zamestnávanie cudzincov z krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru,“. Ako vidíme, téza si vyžaduje hĺbkovú analýzu problematiky, preto je potrebný dlhší čas na prípravu. Každý tím počas turnaja debatuje aj za súhlasnú, aj za nesúhlasnú stranu pripravovanej tézy, preto je potrebné pripraviť si argumenty na obe strany. Za súhlasnú stranu sa nám podarilo zvíťaziť, zatiaľ čo pri nesúhlasnej sme tesne prehrali.

Okrem dvoch pripravovaných, sa na turnaji stretneme aj s debatami na improvizované tézy. Ide o debaty, ktoré rozoberajú jednoduchšiu problematiku. Na tieto tézy máte hodinu prípravného času, no nie je dovolené použiť elektronické zariadenia, ani iné zdroje informácií. V týchto debatách využívate čisto svoj všeobecný prehľad a schopnosť rýchlo vytvoriť argumenty. Prvá improvizovaná téza znela: „Študentom so zlým prospechom by mali byť zakázané mimoškolské aktivity,“. V tejto debate sme predstavovali nesúhlasnú stranu a stáli sme proti víťaznému tímu celého turnaja, avšak aj napriek našej porážke sme predviedli kvalitnú debatu. Druhá improvizovaná téza znela: „Ľuďom s príjmom nižším ako Niečo málo o debatetrojnásobok minimálnej mzdy by mal byť zakázaný hazard,“. V tomto prípade sme debatovali za súhlasnú stranu, proti domácemu „Tajáku“ kedy rozhodcovia rozhodli v náš prospech.

Vrátili sme sa teda s dvoma výhrami a obohatení o množstvo skúseností. Touto cestou chcem tiež poďakovať vedeniu školy, ktoré za nás uhradilo účastnícke poplatky, a tak nám umožnilo zúčastniť sa debatného turnaja. Keďže my ľudia sme prirodzene zvedaví, pozývam vás všetkých na stretnutia debatného krúžku – nájdeš nás každý pondelok po siedmej hodine v učebni 324, kde si debatu môžeš spolu s nami vyskúšať. Možno práve ty, budeš ďalšou posilou v našom tíme a debatérom na regionálnych turnajoch. Ak chceš o debate vedieť viac, pokojne ma kontaktuj alebo sa príď pozrieť na nasledujúci regionálny turnaj, ktorý sa uskutoční na pôde našej školy. O detailoch budem informovať, až keď to bude aktuálne.

Jakub Seneši, 3.C

Golem

sara-golem3