Keď sa MUSÍTE rozhodnúť …

SAPERE AUDE/ DARE TO KNOW- DARE TO BE WISE

Prednáška so Slovenskou humanitnou radou a Amnesty International 

Skúste si predstaviť situáciu, kedy sa krajina v ktorej žijete, a v ktorej ste odmala vyrastali zrazu  zmení  z pokojného miesta pre život, na miesto, kde vládne neistota, strach a bezprávie.  Slovo domov, ako ste ho poznali doteraz,  stratí svoj pravý význam. Váš život sa stane bojom o prežitie a na vrchole vášho rebríčka priorít bude veľkými písmenami napísané slovo – PREŽIŤ!

U mnohých z nás by podobná predstava automaticky vyvolala množstvo negatívnych pocitov a myšlienok, a pre väčšinu by bola táto situácia nepríjemná a do istej miery desivá.

Ako by ste sa však dokázali s danou situáciou vysporiadať? Ako by ste sa zachovali ? Ostali by ste v krajine aj napriek neustále rastúcej hrozbe straty života?  Koho by ste požiadali o pomoc ?  Utiekli by ste?  Ak by ste utiekli, tak kam ? Čo by ste si so sebou zobrali? Prijali by vás v novej krajine?

Možno si práve hovoríte, že otázok je až príliš veľa  a odpovede sa hľadajú len ťažko. Áno, toto je jedna z tých situácii, v ktorej  by sa  nikto z nás neocitol rád. Smutné však  je, že mnoho ľudí vo svete nemá na výber, a ak chcú prežiť, musia  na tieto otázky hľadať odpovede. Váš strach, neistota a obavy môžu  pominúť v momente, keď prestanete nad danými otázkami rozmýšľať, iní však nemajú možnosť opustiť realitu v ktorej sa práve nachádzajú.  Množstvo ľudí si podobnú situáciu len nepredstavuje, ale reálne v nej  žije bez toho, aby im niekto ponúkol možnosť voľby!

AITíto ľudia sa musia rozhodnúť, a tak si mnohí z nich volia útek a záchranu a stávajú sa tak utečencami.

Ako však vyzerá ich útek a príchod do novej, pre nich častokrát neznámej krajiny? Čo všetko musia podstúpiť na ceste k novému začiatku, ďaleko od svojej domoviny?

Všetky tieto otázky sa stali súčasťou a témou jednej z prednášok, ktoré sa konali na našej škole v rámci projektu  SAPERE AUDE/ DARE TO KNOW- DARE TO BE WISE.

AIPrednáška aj workshop so Slovenskou humanitnou radou a Amnesty international sa zaoberali práve utečeneckou otázkou na Slovensku. Pán Peter Devínsky zo Slovenskej humanitnej rady a pani Kamila Gunišová z Amnesty international sa problematikou utečenectva a ľudských práv intenzívne zaoberajú. Naši študenti  zase majú o tému ľudských práv veľký záujem a chuť stále vedieť viac. Spojenie oboch týchto faktorov  prispelo k vytvoreniu  príjemnej a kreatívnej atmosféry počas celej prednášky.

AIUž na začiatku workshopu mali žiaci za úlohu porozmýšľať a pokúsiť sa nájsť odpovede na otázky, s ktorými sa stretávajú ľudia, ktorí sú nútení opustiť svoje domovy a o ktorých som sa zmienila aj ja vyššie v článku. Následne skupiny žiakov prezentovali svoje rozhodnutia a názory pred ostatnými.

AI

 

Celá diskusia sa následne niesla v uvoľnenej atmosfére a priniesla zúčastneným mnoho informácií. Napríklad aj o tom, ako sa utečenci dostávajú na územie Slovenskej republiky, s čím všetkým sa u nás stretávajú, ako vyzerá ich pobyt v záchytných a pobytových táboroch, ako prebieha proces udeľovania azylu či doplnkovej ochrany a v neposlednom rade aj to, ako prebieha ich integrácia do spoločnosti, a ako im v tom všetkom  zúčastnené organizácie pomáhajú.

Je veľmi prínosné, ak sa o téme migrácie a utečenectva rozpráva čo najviac, nakoľko  ľudia o týchto témach nemajú dostatočné množstvo informácií. Toto môže následne viesť k vytváraniu rôznych predsudkov. Je prirodzené, že človek sa obáva neznámeho. Ak si však dokážeme otvoriť oči a myseľ smerom k podobným témam, častokát zistíme, že utečenci nie sú pre našu majoritnú spoločnosť hrozbou a niečím, čoho sa treba báť. Práve naopak, najčastejšie sú to ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc a podporu. Sú to ľudia, ktorí prešli dlhú cestu za slobodou a bezpečím no mnohokrát sú zúfalí, a nevedia na koho sa obrátiť.

Počas diskusie sa hovorilo aj o tom, že situácia pre utečencov na Slovensku nie je veľmi priaznivá, no rovnako zaznela aj otázka: „Ako to môžeme zmeniť?“ Ak aj vás téma utečenectva zaujala a teraz si kladiete tú istú otázku, verte, že odpoveď je ľahká. Je dôležité si uvedomiť, že ak chceme niečo zmeniť, treba  v prvom rade začať od seba.  Možno by stálo za to, obetovať pár minút svojho času, ktorý je dnes tak vysoko cenený, a skúsiť sa pozrieť na túto problematiku z viacerých uhlov pohľadu, snažiť sa odpútať od predsudkov a zaužívaných stereotypov a pokúsiť sa vytvoriť si svoj názor na vec na základe vlastných skúseností a pravdivých informácií.  Ak tak urobíte, možno aj vy zistíte, že to najcennejšie čo môžete týmto ľudom dať, je kúsok vašej tolerancie a pochopenia. Netreba však zabúdať ani na to, že aj myšlienky ale predovšetkým skutky a chcenie majú silu veci meniť.

Rovnako môžete venovať svoj “like“ stránkam oboch organizácií na facebook-u a vidieť tak, ako tieto organizácie pracujú a čomu sa momentálne venujú.

AIA aby sme vám na záver ešte priblížili atmosféru z prednášky, vybrali sme si niekoľko reakcií od zúčastnených študentov, ktorí odpovedali na našu otázku:

Čo sa ti na prednáške páčilo? (Čím ťa zaujala/Čo ti dala/ Kam ťa posunula?)

resp.1 : Páčilo sa mi, že to podporovalo ľudské práva. To, že sa tá organizácia snaží pomôcť ľudom, ktorých my pokladáme za „iných“, snažia sa ukázať, že je to nesprávne a pomáhajú nám to celé pochopiť.

resp. 2 : Myslím si, že prínos organizácie je veľký a inšpirovala ma aj ich snaha zmeniť svet.

resp. 3 : Širší pohľad na ľudstvo.

resp. 4 : – že nám ukázali aj inú stránku o utečencoch ako hovoria médiá

                – veľmi ma inšpirovali, bavila by ma práca s migrantmi

Na záver by som sa chcela v mene všetkých organizátorov poďakovať každému, kto sa prednášky zúčastnil, prednášajúcim i študentom! Dúfam, že každému dala niečo pozitívne a pomohla mu zamyslieť sa.

Miroslava Luptáková V.B