Dejepisná súťaž v Chebe

Ako každý rok,naša škola sa zapája do Dejepisnej súťaže gymnázií, ktorú organizuje gymnázium v českom Chebe. Už druhý rok je súťaž dostupná aj pre slovenské školy, zatiaľ čo po minulé ročníky mali možnosť súťažiť len gymnáziá z Bratislavy, Banskej Štiavnice a Košíc. Postupom z krajského kola si tím v zložení Veronika Kvietková (2.B),Petra Krňanová (4.B) a Samuel Chovan (4.A) zabezpečil miesto medzi 75 školami,ktoré sa zúčastnili finálového kola.  Samuel bol neskôr nahradený Adriánom Vargom (4.B) ako náhradníkom.

Súťaž je to náročná, mnohokrát na vysokoškolskej úrovni,pretože otázky presahujú rámec stredoškolského učiva. Akoby aj nie,keď testy pripravujú renomovaní českí a slovenskí historici a profesori. Aj keď sme nevyhrali,odchádzali sme s dvomi taškami plnými hodnotných kníh a iných pozorností od organizátorov,ktorí rozšírili dobré meno súťaže po celej Českej a Slovenskej republike. Podporujú ju dokonca rôzne slovenské a české osobnosti,ktoré do tejto súťaže prispeli aj finančne. Samotné finále prebiehalo zo 4 častí, „multiple choice“ otázky, otázky na dopisovanie rôznych osobností a udalostí,či „poznávačka“ fotografií a prameňov,ktoré nám nahovorili rôzne osobnosti a boli nám premietané.

Cesta bola veľmi náročná,keďže sa striedala vlaková a autobusová doprava a nocovali sme vo Františkových Lázňach,peknom historickom meste blízko Chebu. Vďaka organizátorovi p.Mgr.Miroslavovi Stulákovi sme mali už tradične možnosť spoznať aj Prahu a tradičné české reštaurácie.

Petra Krňanová,4.B

dejepisná súťaž