Debaty o ďeťoch

Rozhodli ste sa že budete mať s partnerom/partnerkou dieťa. Viete o možnosti geneticky vylepšiť svoje dieťa ešte pred narodením, a zvýšiť mu takýmto spôsobom inteligenciu, odolnosť voči chorobám, môžete zlepšiť jeho/jej atletické predispozície, alebo mu vybrať farbu očí, vlasov, či pohlavie. Toto sú len niektoré z možností, ktoré ponúka technológia „CRISPR“ vyvinutá v roku 2012.

2.-3.marca 2018 sa na pôde bilingválneho gymnázia Tomáša Ružičku, v Žiline, uskutočnil 4. regionálny stredoslovenský turnaj v debatovaní. Ako som už v úvode načrtol, debatné tézy mali spoločného menovateľa, a tým boli deti. Téza pre dve pripravované kolá znela: „Genetické vylepšovanie ľudí pred narodením by malo byť zakázané.“ Túto tézu sme poznali dva týždne pred turnajom, a našou úlohou bolo pripraviť si argumentačnú líniu, na súhlasnú aj nesúhlasnú stranu. V tomto článku sa nebudem venovať tejto téze, keďže veľa článkov, videí a ďalších materiálov z ktorých sme čerpali informácie, nájdete na  http://kocka.sda.sk/.

 

Prvá improvizovaná téza turnaja zase znela: „Biologickí otcovia by mali mať právo zabrániť potratu, zaviazaním sa o opateru dieťaťa.“ Tento druh téz, je vyhlásený hodinu pred začiatkom debaty, a počas hodiny ktorú máte na prípravu nesmiete používať žiadne externé zdroje informácii (knihy, elektroniku, rodičov na telefóne…).  Základom tejto debaty bolo rozdeliť si ju na aktérov ktorých sa týka, teda na otca, matku a dieťa. Hlavné argumenty nesúhlasnej strany spočívali v slobode matky, ktorej život tehotenstvo najväčšmi poznačí. Úlohou nesúhlasu bolo teda čo najpresvedčivejšie dokázať, že žena by mala aj naďalej zostať tou ktorá rozhoduje o svojom tele, že  takéto opatrenie by mohlo veľmi obmedziť jej spoločenský život, a že biologický otec má aj iné alternatívy ako si zabezpečiť radosti rodičovstva. Súhlasná strana zase obhajovala hlavne právo dieťaťa na život, poukazovala na to že spoločenský život matky nebude natoľko zasiahnutý, keďže všetku materiálnu a emocionálnu zodpovednosť preberie otec a že ani jeden z rodičov by v ich prípade netrpel výčitkami svedomia za podstúpenie potratu.

Znenie druhej improvizovanej tézy bolo nasledovné: „Mala by byť zavedená stopercentná daň z dedičstva.“ Stopercentná daň z dedičstva znamená presne to čo si myslíte, teda že celá h29003714_810146859170417_713068240_nodnota vášho zdedeného majetku, patrí štátu. Téza znie na prvé (aj na druhé) počutie ako z Marxistickej príručky. Týmto chcem poukázať, že práve debatovaním na  takto kontroverzné témy, a zamýšľaním sa nad ich možnými pozitívami a negatívami, sa učíme kritickému mysleniu a nevidíme svet len z nášho pohľadu. Línia nesúhlasnej strany bola jasná. Jej úlohou bolo presvedčiť rozhodcov, že právo človeka na osobné vlastníctvo  je viac ako možný prospech štátu a spoločnosti z jeho majetku. Taktiež sa nesúhlasná strana snažila dokázať že zavedenie tézy, by vyústilo v odliv ľudí do krajín, kde by zavedenie tézy neplatilo. Súhlasná strana mala o čosi náročnejšiu úlohu. Musela dokázať že spoločnosť bude férovejšia, keďže bohaté deti sa nebudú môcť spoliehať na zdedený majetok, a že všetci obyvatelia budú tým pádom pracovitejší a produktívnejší. Taktiež mohla poukazovať na  fakt, že štát dokáže nadobudnutý majetok využiť v prospech celej spoločnosti. Súhlas mal teda za úlohu vysvetliť, že rozvoj infraštruktúry, školstva a ďalších oblastí spoločnosti, je pre obyvateľov štátu omnoho viac, ako právo využiť zdedený majetok na osobné účely.

Po dvoch vyhratých debatách so skóre 3-0, a po dvoch prehratých debatách so skóre 1-2, sme skončili s počtom ôsmych bodov, na 5. mieste spomedzi 14-tich tímov. Touto cestou by som sa chcel poďakovať rade rodičov, za to že nám počas celej sezóny preplácali účastnícke poplatky, vedeniu školy za možnosť reprezentovať školu na regionálnych turnajoch, a pánovi prof. Breznoščákovi za pomoc a podporu pri vedení klubu.

Debatná sezóna sa síce blíži ku koncu, avšak debatný klub GAK zatiaľ nepozastavuje svoju činnosť. Po poslednom turnaji sme nadviazali kontakt s debatným klubom gymnázia Ľudovíta Štúra, a plánujeme sériu cvičných debát na pôde oboch gymnázií. Rovnako pre záujemcov o debatovanie otvárame nábor nováčikov, a začneme s prípravou na sezónu 2018/2019. Radi vás uvidíme každý pondelok, o 14.10 v učebni č. 324.

 

 

Jakub Seneši, III.C

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *