Čo sa deje ?

Čo sa deje ?

Koniec školského  roka, obdobie, počas ktorého sú väčšinou dramatické situácie predstavované nedopísanými písomkami, nezhodami s učiteľmi či testami z polročného učiva na ktoré sa nikto nepripravoval. No tento rok je tomu inak, k typickým koncoročným problémom sa pridávajú pomerne nečakané správy ohľadom výpovedí podaných niektorým učiteľom.  

Ku mne sa tieto správy dostali už dávnejšie, ale neupriamovala som na ne pozornosť, veď všetci vieme, ako to chodí. Klebety sa šíria rýchlo, stále a veľmi nespoľahlivo. Špeciálne v našom malebnom mestečku a ešte špeciálnejšie na našej škole. No keď som jedno štvrtkové ráno prišla do školy a zovšadiaľ na mňa pozerali plagáty, ktoré zostavila III.C na záchranu pracovného miesta ich triednej profesorky, pani Tomaškovičovej, pochopila som, že situácia je vážna. A to, že tieto fámy boli potvrdené, ma donútilo zamyslieť sa nad tým, čo sa vlastne deje.

S pani prof. Tomaškovičovou nemám veľmi veľa skúseností, ale tých pár zastupovaných hodín a to, čo hovoria ostatní, mi bohato stačí na to, aby som usúdila, že je jedna z tých, ktorí si plnia svoje učiteľské povinnosti tak, ako sa patrí. Na hodine angličtiny nám pani profesorka všetko vysvetlila, bola milá a trpezlivá. Od kamarátov z vyšších ročníkov, ktorých učí angličtinu, som tiež nepočula takmer žiadne sťažnosti.

Musím povedať, že nájsť učiteľa, ktorý dokáže nielen naučiť, ale ešte byť aj milý a trpezlivý, je veľmi ťažké a preto myslím, že mne a mnohým ďalším nedáva zmysel, prečo nás musí opustiť práve pani prof.Tomaškovičová. Mnohí sa o nej dokonca vyjadrujú ako o „najlepšej profesorke angličtiny na škole“ a je jasné, že o niekoho takého  by sme prísť nechceli.

Hovorilo sa aj o podaní výpovede ďalším  pánom profesorom a profesorkám, dokonca o podaní výpovede  pánovi školníkovi. O týchto prípadoch a o ich pravdivosti už toľko neviem a preto sa k nim nevyjadrujem.  Na záver by som chcela povedať, že to, čo urobila III.C na záchranu pracovného miesta ich triednej profesorky, bolo veľmi pekné  gesto. Ak budete ešte čokoľvek pre záchranu pani profesorky organizovať, dajte vedieť celej škole, myslím, že bude viac tých, ktorí vás podporia. Za správnu vec bojovať treba.

Andrea Nemcová, II.A

Golem

sara-golem3