Čo robíš školu dobrou? Učiteľ!

Pri príležiČo robíš školu dobrou? Učiteľ!tosti návštevy našej školy nám prezident Andrej Kiska ochotne poskytol rozhovor, ktorý nájdete na nasledujúcich riadkoch. Okrem jeho názoru na štrajk učiteľov nám prezradil, čo pre neho znamenala stredná škola alebo ako vníma vysokoškolské  štúdium v zahraničí.

Golem: Nachádzate sa znovu na stredoškolskej pôjde. Aké sú Vaše spomienky z Vašich študentských čias?

Pán prezident Kiska: Na strednej škole sa vytvárajú asi jedny z najsilnejších priateľstiev. Ale stredná škola nie je len o krásne strávených dní s priateľmi, ale je rozhodujúcom období, ktorým smerom sa človek vyberie. Pretože voľba vysokej školy nás dokáže ovplyvniť na celý život.

G: Rozprávali ste nám, že slovenské školstvo má mnoho problémov. Aké je však podľa Vás vhodné riešenie?

K: V prvom rade, slovenské školstvo potrebuje mať jasnú koncepciu, ktorá sa nemení s meniacimi sa ministrami. Pokiaľ sa nemýlim, mali sme už 17 ministrov školstva –  a čo minister školstva, to nová koncepcia. Som rád, že nový minister sa rozhodol pripraviť koncept, ktorý dá posúdiť odbornej, ale aj širokej verejnosti. Táto vízia by nemala byť na dva-tri roky, ale na desať, na pätnásť rokov.

G: Mnoho z našich profesorov sa zúčastňuje stupňovaného štrajku. Schvaľujete tento postup?  A podporujete ich v ich požiadavkách?

K: Štrajk je krajné riešenie problémov. Rozumiem tomu, rozumiem frustrácii, ktorú učitelia majú, rozumiem tomu, že našaČo robíš školu dobrou? Učiteľ! spoločnosť stratila rešpekt k vzdelaniu. Táto neúcta k učiteľom a k ich povolaniu sa prejavuje v nízkom platovom ohodnotení. Je to však krajné riešenie a je nesmierne dôležité viesť dialóg s vládou a nájsť konštruktívne riešnia.

G: Spomínali ste, že ste pracovali v zahraničí. Nás by zaujímalo o aké skúsenosti by ste sa pripravili, keby ste sa rozhodli nevycestovať.

K: Aj na Slovensku sú veľmi kvalitné vysoké školy. Dôležitá možno nie je otázka, či študovať v zahraničí alebo študovať doma, dôležitá otázka je si vybrať kvalitnú školu. Je pravdou, že v zahraničí sú niektoré veľmi kvalitné vysoké školy, ktoré sú pripravené prijať aj našich slovenských študentov. Dnes som prihováral k Vašim študentom, aby sa nebáli dostať sa aj na tie najkvalitnejšie svetové školy, len aby nezabúdali, že pri tomto výbere nezohrávajú úlohu len vedomosti, ale aj to, či sa dokázali ukázať ako osobnosť aj v mimo školskom živote. Či sa zapojili do charity, do olympiád, do časopisu, aby ukázali, že vedia robiť aj niečo iné. A čo je ešte dôležité, nebáť sa peňazí, pretože tieto kvalitné školy, každá jedna z nich, majú vytvorený systém štipendií, aby sa vysokoškolské štúdium dalo zvládnuť.

G: Čo robí podľa Vás školu dobrou?

Čo robíš školu dobrou? Učiteľ!K: Učitelia. Školstvo je o kvalitných učiteľoch, o tom, že dokážu deťom vybudovať lásku a vzťah k danému predmetu. Učiteľ totiž svojím prístupom dokáže nesmierne ovplyvniť, čo z nás v budúcnosti bude. Ja som mal napríklad veľmi dobrého matematikára a fyzikára a šiel som na elektrotechnickú školu. Moja mama bola vraj výborná učiteľka chémie a jej žiaci dodnes hovoria, že kvôli nej išli študovať chemickú farmáciu. Dobrú školu robí učiteľ, ktorý dokáže podchytiť odbornosť, ale čo je nesmierne dôležité v týchto časoch, dokáže formovať osobnosť študenta. Mnoho mladých ľudí sa nám uchyľuje k extrémizmu, populizmu a je veľmi dôležité, keď rodina zlyháva, aby škola vychovala morálne zdatného mladého človeka.

Katarína Čardášová

Golem

sara-golem3