Volunteering in you – try something new (časť druhá)

20.4.2015Volunteering in you Pondelok bol dňom príprav na “fun afternoon” čo bolo zábavné popoludnie pre deti v detskom domove. Najprv sme si museli nájsť partnera do dvojice z inej krajiny a vymyslieť s ním jednu aktivitu. Potom sme sa spojili s ďalšou dvojicou, premýšľali sme nad našimi nápadmi, pracovali sme na spoločnej aktivite a následne sme ju prezentovali ako obvykle v angličtine s prekladom do našich národných jazykov pred celou skupinou. Poobede boli vytvorené tri veľké skupiny – introduction – úvod, activity – aktivita, činnosť a evaluation – vyhodnotenie na záver, pričom každý si mohol vybrať, členom ktorej skupiny chce byť. Ja som sa začlenila do skupiny evaluation, a tak som spolu s ostatnými v národne zmiešanom tíme pracovala na tom, ako poňať túto časť programu pre deti. Keďže to boli z veľkej časti naši vrstovníci, nebolo až také ťažké vymyslieť niečo, čo by ich mohlo zaujať. Ako inak prišiel na svet nápad – motivačná prednáška. Spísali sme na papier orientačné body, podľa ktorých sme sa neskôr riadili. Prednáška mala tému záľuby. Volunteering in youPripravili sme si aj konkrétne príklady ľudí, v ktorých by deti mohli nájsť motiváciu a spracovali sme najdôležitejšie informácie z ich života. Keď sme mali prípravu prednášky hotovú, konečne sa našla chvíľka na oddych, no nie na dlho. Opäť prišlo každodenné reflexion, teda spomínanie a hodnotenie tohto dňa. Po večeri Česi využili krátke voľno na prípravu ich dnešného kultúrneho večera. Czech cultural evening odštartovala prezentácia s informáciami o Česku a o jeho lokálnych oblastiach odkiaľ pochádzajú učastníci prítomní na Volunteering in you. Nechýbala tématika tradičných jedál či kultúrne spestrenie – tanec a spev.

21.4.2015 Volunteering in youUtorkový deň sa opäť niesol v dobrovoľníckej atmosfére, len trochu inak. Doobedie prebiehalo na tému čo je to Európska dobrovoľnícka služba, čo nám bolo vysvetlené formou prednášky s prezentáciou o programe Erasmus+, o jeho celkovej činnosti a konkrétnych typov projektov, ktoré sa v rámci tohto projektu konajú. Prezentácia ďalej obsahovala informácie o certifikáte youthpass a kompetenciách, ktorými by jeho držiteľ mal disponovať. Potom sme pozerali video o ovciach, v ktorom sme sa mali zamerať na nájdenie týchto kompetencií. Poobede sme dali priestor nápadom od výmyslu sveta. Čokoľvek, čo nás napadlo mohli prezentovať ostatným a ďalej rozvíjať myšlienku pre realizáciu vo štvrtok. Najprv každý dostal malý kúsok farebného papiera, takého na aký sa píšu odkazy, čo máme urobiť alebo veci, na ktoré nemáme zabudnúť. Na ten papierik sme napísali jeden náš nápad. Potom sme podľa farby papierika našli členov svojho tímu a spoločne sme dali dokopy hlavy a spísali naše nápady, plus sme domysleli ďalšie. Medzi návrhmi sa objavili aj ľahko vtipné nezmysly ako pomôcť Jiřímu (jednému z organizátorov) vyčistiť bazén, ktorý bol plný žiab. Napokon sa hlasovalo za jednotlivé nápady. Najobľúbenejšie sa vybrali pre ďalšiu realizáciu. Pokračovali sme plánovaním týchto činností formou vytvorenia plagátu. Ten sme potom prezentovali skupine. Potom sme stihli ešte premiestniť konáre na miesto kde sa mal onedlho rozhorieť táborák či hojdať sa na hojdačkách, ktoré sú súčasťou areálu. Podvečer nasledovalo zvyčajné reflexion. A nakoniec prišiel dlho očakávaný free evening – voľný večer s táborákom.

22.4.2015 Streda začala ranným zhonom, ktorý bol napriek tomu príjemný, keďže hneď po raňajkách sme nasadli do autobusu a ním sme sa viezli na vytúžený výlet do Pardubíc.Volunteering in you Tu sme vysadli v blízkosti Pernštýnskeho námestia, kam sme sa potom dostali už peši. Prišlo na rad rozdelenie do národne zmiešaných tímov a vysvetlenie našej nadchádzajúcej úlohy. Dostali sme mapu okolia a zadanie s úlohami na splnenie.  Medzi úlohami sa objavili také ako “natočte krátke romantické video”, “nájdite troch miestnych a položte im tieto otázky” – napríklad koľko a aké stredné a vysoké školy sa nachádzajú v Pardubiciach, aké príležitosti zamestnať sa sú v meste, v akých odvetviach najčastejšie, akým aktivitám majú mladí možnosť venovať sa, aký majú miestni obyvatelia pohľad na dobrovoľníctvo a rôzne akcie či podujatia s tým spojené a podobne alebo zisťovanie ďalších informácií v spojitosti s Pardubicami a Českom. V rámci zadania sme sa mali s miestnym obyvateľom, s ktorým sme robili interview aj odfotiť, no nikoho sme do toho nemohli nútiť, a tak z troch respondentov sme s nami zachytili na fotku len jedného – mladú pani s dcérkou na bicykli. Po splnení týchto úloh sme sa vrátili na námestie na miesto odkiaľ sme vyrážali. Tu sme sa všetci stretli a spoločne išli na obed do reštaurácie.

Volunteering in youPo obede bola malá voľná chvíľka, a potom sme znova pokračovali v našej ceste. Konečne sme si to namierili do detského domova a všetko to začalo. V spoločenskej miestnosti sme vytvorili veľký kruh a skupina introduction sa postarala o ďalší priebeh. Aktivita na predstavenie bola v angličtine a prekladala sa, ale kto nevedel alebo nechcel mohol hovoriť pokojne aj vo svojom rodnom jazyku. Bola stručná a jednoduchá – každý povedal len pár viet, pričom slovo dostal, keď mu predošlý rozprávač hodil klbko špagátu, ktoré tak postupne vytvorilo sieť vedúcu od jedného k druhému celou miestnosťou a spojilo nás v jeden nepretrhnutý celok, kolektív. Potom dianie plynule prešlo do aktivít vonku. Spoločne sme hrali vybíjanú a ďalšie hry, kým skupina, ktorá mala na starosť aktivity pripravila vonkajší terén, aby bolo možné aktivitu uskutočniť, a teda rozmiestnila po areáli papiere s číslami. Na každom bola nejaká úloha na splnenie. Postupovalo sa tak, že každý tím mal svoju farbu “figúrky”, ktorá sa posúvala po pripravenom plagáte s číslami podľa toho, aké číslo hodil ich líder kockou. Úlohu, na ktorej čísle sa nachádzal musel nájsť a vyriešiť. Potom sme ešte chvíľu pokračovali v hrách a neskôr prišla posledná časť programu, vedenie prebrala moja skupina – evaluation, a tak sme sa všetci presunuli späť dnu a zahájili sme našu prednášku. Pozostávala s úvodu, v ktorom Artur oboznámil účastníkov s jeho vnímaním záľub – prečo je dobré nejaké mať, prečo sú dôležité a podobne. Napríklad preto, že nám ponúkajú únik z bežnej reality. V prednáške som ďalej pokračovala ja a prítomným som ponúkla motivačný príklad v podobe Daniela Csúra a Matúša Jarečného, ktorý mali prednášku na mojej škole – Gymnázium Andreja Kmeťa. V skratke som poukázala na udalosti a fakty z ich života, ktoré mohli zapôsobiť motivačne. U Daniela napríklad to, že pochádza takpovediac zo zabudnutého kúta Slovenska a napriek tomu sa dostal na Oxford a dá sa povedať, že tam hviezdi, keďže sa zúčastnil už rôznych stáží, momentálne je v Kazachstane, čo som tiež spomenula, pretože reakcie ľudí na túto správu boli rôzne. Mnohé by sa zdali demotivujúce – Prečo by šiel do Kazachstanu? Veď ten nemá čo zaujímavé ponúknuť. Chce skončiť ako Borat? – ale on sa nedal odradiť zlými jazykmi. U Matúša bolo asi najdôležitejšie to, že zažil v živote viaceré straty či pády, ale vždy našiel silu a spôsob pozbierať sa a začať odznova, inak a lepšie. Ďalej pokračovali s ďalšími príkladmi Kuba a Krištof, pričom boli zároveň v pozadí na plátne premietané ukážky z Arturovej tvorby, keďže jeho záľubou okrem cvičenia je aj kreslenie. Myslím, že prednáška deťom ukázala správny smer a povzbudila ich k uskutočneniu svojich snov. Po skončení sme sa autobusom vrátili späť do Horního Bradla, kde nás už čakala večera a neskôr voľný večer s karaoke a tradičnou zábavou.

posledná časť bude publikovaná už čoskoro ….

Veronika Kvietková I.B 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>