Moje leto s Leafom

7  Naša škola – Gymnázium Andreja Kmeťa, je školou, ktorá nám ponúka veľa príležitostí na vzdelanie. Nemyslím len vzdelanie ako také, práve naopak – dozvieme sa tu o množstve zaujímavých školení, medzinárodných výmen, aktivít a podujatí. Jednou z takýchto  príležitosti bol pre mňa program Leaf – Summer English Camp.

Leaf je nezisková organizácia pre študentov, ktorá sa z nich snaží vytvoriť budúcich lídrov, ako aj pomôcť zorganizovať rôzne projekty. Moja počiatočná myšlienka bola prihlásiť sa na  Leadership Camp v Japonsku. V tomto Campe išlo o zlepšenie vodcovstva pomocou rôznych aktivít a prednášok a tiež o to, aby sme sa zoznámili s ľuďmi z iných krajín. Na Camp som žiaľ nebola vybratá, no pár dní nato som dostala príležitosť zúčastniť sa Leadership Campu  tu, na Slovensku. Na poslednú chvíľu som musela odcestovať a tak sa mi nepodarilo zúčastniť ani na tomto Campe. Keď som si myslela, že moje nešťastie ma bude aj naďalej sprevádzať, dostala som ponuku na English Summer Camp. Prihlásila som sa, a už po ústnom pohovore som vedela, že ma čaká niečo…iné!

Začiatkom Campu som bola naozaj skeptická,  nevedela som čo očakávať a hlavne akých ľudí spoznám,  no nakoniec to boli najlepšie tri týždne môjho leta.

2

Summer English Camp bol zameraný na zlepšenie našej hovorovej, ale aj gramatickej angličtiny. Robili sme všetko – písanie esejí o rôznych inšpiratívnych osobnostiach,  debaty na rôzne témy, od histórie až po aktuálne dianie.

Mojím učiteľ angličtiny bol Američan – Shain, ktorý mal obrovskú trpezlivosť a dokázal s nami vydržať aj keď sme mu od únavy takmer spali na laviciach. Učebnice, ktoré sme počas Campu dostali boli vytvorené špeciálne pre každú z tried podľa stupňa angličtiny, ktorí žiaci ovládali. Na začiatku Campu sme dostali test, ktorý nám ukázal, na ktorom stupni angličtiny sme. Náš deň pozostával z piatich „odborných“ hodín anglického jazyka, no komunikačne sme ho používali celé tri týždne. 

                  3

Camp však nebol zameraný len na anglický jazyk, ale rovnako rozvíjal naše záujmy, či už to bol spev alebo diskusia. Každý týždeň sme mali možnosť  prihlásiť sa na iný druh krúžku (klubu), so zameraním na rozličné témy. Ako človek, ktorý sa zaoberá humanitnými vedami,  som si najprv vybrala klub „Vytvorenie ideálneho štátu“,  neskôr „Debatný“ a na záver  „World peace game“. Každý s inou iniciatívou, no pre nás študentov plný  nových informácii a znalostí do života.

Jednou z pre mňa najzáživnejších vecí, boli inšpiratívne večery  s rôznymi prednášateľmi. Ako prvý sa nám predstavil Juraj Krasnohorský  (filmový producent, pôvodne neutrónový fyzik), Dávid Králik (školiteľ, rozvoj učiteľov – Leaf) , Tomáš Vorbojov (astronom) a ako posledný Matúš Kurian (učiteľ – medzinárodný program IB). Objasnili nám, z čoho pozostáva ich práca, neskôr  prezentáciami a aktivitami ukázali, čo nás v živote môže čakať, ako zvládať stres a hlavne, že všetko je možné. Medzi ďalšie záživné večery patrili návštevy z Alumni Leafu -študenti, ktorí sa už zúčastnili akcií Leafu – porozprávali o rôznych možných  aktivitách počas školy, ale aj o štúdiu v zahraničí.                  1

          Tieto tri týždne boli pre mňa naozaj inšpirujúce, no vec, ktorá bola pre mňa rovnako veľmi dôležitá boli ľudia, ktorých som tu spoznala. Nielen že to boli ľudia, ktorí ma inšpirovali robiť niečo pre svoju budúcnosť, ale stali sa pre mňa aj skvelými  kamarátmi – jednou veľkou rodinou. Spoznala som ľudí, ktorí mi dokázali rozumieť viac, ako hocikto iný a pomohli mi hľadať správnu cestu životom.

  Oplatilo sa práve kvôli tomuto Campu  vzdať troch týždňov prázdnin? Jednoznačne áno!

 

 

Tereza Brezíková II.B