Lesoochranárska škola roka

LZ škola

„Hovorí Vám niečo lesoochranárske zoskupenie VLK ?“

Takto nejak znie veta, ktorá znie najčastejšie na infostánkoch LZ VLK. Odpovede sú veľmi rôzne, jednou možnosťou je aj prekvapená tvár z ktorej sa dá poľahky vyčítať, že toto slovné spojenie danému jedincovi ľudskému absolútne nič nevraví. V tomto prípade každý infostánkar spustí miniprednášku o snahe zachraňovať prirodzené lesy a knej prihodí presvedčivé argumenty aký zmysel má zachraňovať zvyšky prirodzených lesov pred úplným vyrúbaním a nahradením monokultúrov.

Veľa ľudí si v dnešnej dobe neuvedomuje význam niečoho takého ako je prirodzený ekosystém , alebo význam niektorích živočíšnych druhov. A ešte menej ľudí si uvedomuje svoj podiel na ničení nášho okolitého sveta, ktorí nám pomaly mizne spred očí. Nemôžem však krivdiť ľuďom ktorí toto všetko vidia a bojujú, alebo aspoň chcú bojovať, ale nevedia ako. Snažia sa zachrániť to, čo príroda budovala milióny rokov pred nami, to, vďaka čomu máme čo dýchať, vďaka čomu máme čím kúriť, čerpať pitnú vodu, …

Jednou formou akou môžeme aspoň trochu pomôcť záchrane týchto bohatstiev je zapojiť sa do Lesoochranárskej školy roka. Čo to obnáša ?

Na našej škole prebehne niekoľko prednášok a premietaní filmov o prirodzenej slovenskej prírode a o spôsoboch, ako ju môžeme uchrániť a pomôcť jej obnove.  Pre ľudí, ktorí majú radi turistiku bude niekoľko možností zúčastniť sa rôznych pozorovaní divočiny, rátaní zvierat v lese, alebo pomoci pri spravovaní prírodných rezervácii V spolupráci LZ VLK môžete pomôcť informovať ľudí v rámci tradičných infostánkov.

Každý Váš kreatívny návrh, na podobnú akciu je vítaný.

A čo budeme mať z toho ? Okrem, veľa množstva príležitostí zažiť neopakovateľné momenty v slovenských lesoch a pocitu, že nepatríme k nečinne prizerajúcim sa ľuďom , ale máme na to, aby sme konali, môže naša škola vyhrať titul lesoochranárskej školy roka a sním aj koncert skupiny Modré Vrchy.

Tak čo máme na to, aby sme niečo zmenili, alebo ostaneme nečinne prizerajúcimi sa ľuďmi ?

stiahnuť

Sára Dolná II.B

Golem

sara-golem3